CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

           Để thực hiện mục tiêu của Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà là “Trở thành công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh văn phòng phẩm và đồ dung học tập”.

LÃNH ĐẠO VÀ TOÀN THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CAM KẾT:

- Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu và hàm chứa yếu tố trách nhiệm xã hội, than thiện với môi trường.

- Không ngững đầu tư phát triển thương hiệu “HỒNG HÀ” gắn liền việc học tập và vì sức khỏe học đường. Không ngừng đầu tư nghiên cứu thị trường văn phòng phẩm, phát triển các sản phẩm văn phòng phẩm phục vụ khối tổ chức, doanh nghiệp .

- Tôn trọng và tạo cơ hội phát triển cho mọi thành viên trong Công ty .

- Coi các nhà cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm, công ty vệ tinh, nhà phân phối, các đối tác đầu tư dự án, … là đối tác chiến lược của Công ty.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.