Thông tin tuyển dụng Giám sát bán hàng tại TP. Hồ Chí Minh

22-09-2017 | 08:55 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển: Giám sát bán hàng tại TP. Hồ Chí Minh