Thông tin tuyển dụng
 • 02/05/2017 | 17:19

  Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển vị trí thủ kho làm việc tại cơ sở sản xuất 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.
 • 20/04/2017 | 13:57

  Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển các vị trí cộng tác viên bán hàng tại Hà Nội
 • 19/04/2017 | 10:27

  Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển vị trí cửa hàng trưởng tại địa điểm 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • 21/03/2017 | 10:51

  Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển một số vị trí sau:
 • 24/02/2017 | 17:11

  Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển một số vị trí sau:
 • 06/11/2016 | 10:50

  Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển một số vị trí sau:
 • 15/06/2016 | 16:32

  Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2016, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển một số vị trí sau: