Thông tin tuyển dụng Phó Phòng Marketing

22-10-2018 | 14:13 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển vị trí nhân sự như sau: