Thông tin tuyển dụng T11/2018

06-11-2018 | 16:00 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển vị trí nhân sự như sau: