Thông tin tuyển dụng T11/2019

04-11-2019 | 18:01 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển những vị trí nhân sự như sau: