Thông tin tuyển dụng T2/2017

24-02-2017 | 17:11 - Thông tin tuyển dụng
Căn cứ vào mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà cần tuyển một số vị trí sau:

1.  Công nhân kỹ thuật: số lượng 10 người

2. Công nhân lao động phổ thông: số lượng 20 người

3. Nhân viên kinh doanh làm việc tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc: số lượng 35 người

4. Nhân viên giám sát bán hàng: số lượng 05 người

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm