Vở Class Paper Color

Giá: 11.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0426
Kích thước 156 * 205 (±2mm)
Số trang 200 trang cả bìa
Dòng kẻ 4 ô ly ngang 2 (mm)
Định lượng 58g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 120 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại