Vở School DC Comic

Giá: 9.600 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0584
Dòng kẻ 5 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Số trang 48 trang không kể bìa
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 82%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 160 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại