Vở Say Hello

Giá: 18.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0747
Dòng kẻ 4 ô ly
Kích thước 175 * 250 (±2mm)
Số trang 200 trang
Định lượng 58g/m²
Độ trắng 84%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 80 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại