Vở School 3D

Giá: 12.000 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0571
Dòng kẻ 4 ôly vuông (2.5 * 2.5) mm
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Số trang 60 trang không kể bìa
Định lượng 100g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 120 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại