Vở School Joyful

Giá: 6.200 VND

Thông số sản phẩm

Mã số 0586
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm
Kích thước 170 * 240 (±2mm)
Số trang 48 trang
Định lượng 70g/m²
Độ trắng 90 - 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 200 quyển/thùng;
Sản phẩm cùng loại